Program 2015

ONSDAG 25/3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

Fireside

Niesti

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Niesti

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Andra lokaler

TORSDAG 26/3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Frukost
06.30
08.00
Presskonferens
11.30
12.00
Lunch
11.45
13.00
C1-C3

Fireside

Business Forum

Coppermine

Niesti

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Fireside

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Business Forum

Coppermine

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Coppermine

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Presskonferens
11.30
12.00

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Frukost
06.30
08.00

Niesti

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Lunch
11.45
13.00

Niesti

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Andra lokaler

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Niesti

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

FREDAG 27/3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Frukost
06.30
08.00Audi Unite
10.20
10.45Sverige kan mer
11.35
12.00

Lunch
12.00
13.15
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Sverige kan mer
11.35
12.00

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Business Forum

Coppermine

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Audi Unite
10.20
10.45

C1-C3

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Frukost
06.30
08.00

Niesti

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler
Lunch
12.00
13.15

Niesti

C1-C3 Fireside Business Forum Coppermine Niesti Andra lokaler

Beskrivning av lokaler:

C1-C3 : Stora scenen på nedersta våningsplanet
Fireside: Entréplan
Business Forum: Nedre mellanplan
Coppermine: Nedersta våningsplanet
Niesti: Copperhill restaurang på entréplan
Andra lokaler: Beskrivning av lokal finns i beskrivningen till respektive programpunkt